Proiectul „Voluntar pentru tine”, a pornit de la identificarea nevoilor şi problemelor fundamentale cu care se confruntă tinerii din comunitatea noastră. Că bază de analiză s-a folosit Grupul Şcolar Nehoiu, unde învaţă cea mai mare parte a tinerilor, respectiv 1045 de tineri din Nehoiu, Siriu, Pătârlagele, Gura Teghii, Bâsca, Chiojd, Calvin şi Cătina. Proiectul s-a desfășurat pe o perioada de 10 luni, în județul Buzău.

Acest proiect a fost finanțat prin programul Tineret în Acțiune și a avut ca principal scop dezvoltarea unui sistem de metode şi tehnici specifice de lucru în domeniul voluntariatului şi al educaţiei nonformale. Tinerii au participat activ şi direct la activităţile proiectate de ei înşişi în care au jucat rolurile principale, pentru a-şi dezvolta iniţiativa, spiritul antreprenorial şi creativitatea. S-au realizat cursuri de formare în teatru forum şi tehnici specifice de mentorat.

Ce am oferit comunității? – Un număr de cel puţîn 100 de tineri (15 voluntari şi alţi min 85 de elevi – 5 grupuri selectate în urma spectacolelor de teatru forum) au dobândit abilități în aplicarea metodei teatrului forum/social și al tehnicilor experienţiale de creativitate şi comunicare specifice mentoratului.

Au fost dezbătute principalele probleme cu care se confrunta tinerii la nivel local – sărăcia, abandonul școlar, delicventa juvenila, și au fost identificate soluții pentru atenuarea problemelor identificate, astfel, tinerii din grupul ținta au devenit mentori pentru tinerii care provin din familii vulnerabile, care se afla în situații de risc.