Curs de Instruire Funcționari Publici

Ne face o deosebită placere să vă informam că începând cu data de 6 februarie 2023 a fost deschisă sesiunea de înscrieri pentru participarea la cursul de instruire a funcționarilor publici din cadrul orașului Nehoiu, respectiv comuna Siriu cu privire la utilizarea mecanismului de consultare Primarii – ONG – Cetățeni și optimizarea dialogului public Primarii – Cetățeni, derulat în cadrul proiectului ”Implementarea Mecanismului de Consultare Primării-ONG-Cetățeni” finanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.
 
Cursul vă avea loc în perioada 20 – 23 februarie.
 
Pe lângă prezentarea și familiarizarea participanților cu principiile orizontale ale proiectului: egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, nediscriminarea și utilizarea eficientă a resurselor, în cadrul cursului vor fi abordate următoarele teme:
 
  • Comunicarea eficientă în administrația publică – abordări practice și metode moderne de lucru; 
  • Performanța în administrația publică;
  • Medierea, negocierea și rezolvarea conflictelor;
  • Dezvolarea competențelor și abilitaților necesare pentru a asigura succesul implementării și ulterior buna funcționare a Mecanismului de Consultare
Detalii proiect:
  • Obiectiv proiect: Consolidarea capacității Asociației pentru Dezvoltare Comunitara Nehoiu (A.D.C.N) de a susține cetățenii  și a se implica împreuna în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în UAT Nehoiu și Siriu, prin introducerea unui Mecanism de Consultare Primărie-ONG-Cetățeni
  • Cod proiect: 888/MySMIS2014+ 150664
  • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
  • Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente
  • Parteneri: UAT Nehoiu și UAT Siriu


 
Înscrierile pentru pariciparea de cursul de instruire vor avea loc în perioada 6 februarie – 15 februarie, între orele 9 și 18, prin depunerea la sediul ADCNehoiu, a dosarului de participare care trebuie să conțină următoarele documente: Formular de Înscriere – click aici , Copie CI, Copie certificat de naștere și adeverință care atesta calitatea de funcționar public.

Puteți solicita mai multe detalii la adresa:office@adcnehoiu.org


 

Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeuna un orizont. – Nicolae Iorga

 

Cu deosebită considerație,
Echipa de implementare ADCN