Proiectul ” Implementarea Mecanismului de Consultare Primării-ONG-Cetățeni”, cod SIPOCA 888/MySMIS2014+ 150664, se derulează pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 30 Iunie 2022, fiind finanțat prin Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta CP14/2021 pentru pentru regiunile mai puțîn dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Ideea proiectului a luat naștere în urma mai multor întâlniri între reprezentanții Primăriilor Nehoiu și Siriu și A.D.C.N., în cadrul cărora au fost identificate problemele existente în ceea ce privește gradul de consultare al Primăriilor cu Cetățenii și ONG-urile.

Plecând de la nevoile identificate la nivel local, printre care: nevoia de îmbunatățire a eficienței Administrației Publice, necesitatea creșterii capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, necesitatea parteneriatelor dintre instituțiile publice și ONG-uri pentru identificarea și eliminarea blocajelor și pentru o dezvoltare smart și sustenabila, proiectul „Implementarea Mecanismului de Consultare Primării-ONG-Cetățeni” are ca obiective:

  • Consolidarea capacității ONG-ului – Asociația pentru Dezvoltare Comunitare Nehoiu (A.D.C.N.) de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în UAT Nehoiu și Siriu;
  • Implementarea și utilizarea Instrumentului de transmitere a feedback-ului și a propunerilor cetățenilor la nivelul Zonei Nehoiu și Siriu în ceea ce privește formularea dezvoltării la nivel local;
  • Implementarea Mecanismului de Consultare Primarii-ONG-Cetățeni;
  • Dezvoltarea cunoștiintelor și abilităților funcționarilor publici, în vederea creșterii capacității Administrației locale de a înțelege și prelua feedback-urile și propunerile cetățenilor pentru succesul Mecanismului de consultare;
  • Dezvoltarea cunoștiintelor și abilităților angajaților și voluntarilor A.D.C.N la nivel UAT Nehoiu și Siriu în vederea înțelegerii, prelucrării și transmiterii feedbackului cetățenilor, pecum și pentru elaborare de propuneri pentru acțiuni directe de dezvoltare locală, precum și a creșterii capacității pentru implicarea cetățenilor în formularea strategiei/acțiunilor de dezvoltare locală;
  • Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în formularea strategiei/acțiunilor de dezvoltare locală prin implementarea Instrumentului de transmitere feeback și propuneri.