Despre2023-03-27T11:37:33+03:00

Misiunea noastră

Este de a sprijnii copii și familiile care provin din medii defavorizate și de a desfășura activități în vederea prevenirii abandonului școlar, facilitării accesului la educație, informare, comunicare și programe formare, precum și implicarea cetățenilor în producerea de resurse proprii pentru rezolvarea problemelor specifice acestei zone.

Maria Mirela Mircică

Președinde ADCN

Fii motivul pentru care cineva ajunge să creadă în bunătatea oamenilor!

Viziunea noastră

Viziunea noastră este să responsabilizăm comunitatea prin schimbarea mentalităţilor care constituie bariere în calea progresului și să contribuim la formarea resurselor umane locale, capabile să ofere locuitorilor acestei zone, servicii de educație, culturale, sănătate și protecție socială de bună calitate.

Despre Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Nehoiu (ADCN)2022-06-25T01:13:13+03:00

a fost înființată în data de 20.08.1998 în cadrul proiectului de dezvoltare a O.N.G.-urilor din România, finanțat de UNICEF ca organizație neguvernamentală, non-profit, independentă, apolitică și cu personalitate juridică.

A avut, de la înființare și până în prezent, ca principală preocupare, formarea și dezvoltarea comunităților  locale din orașul Nehoiu și împrejurimi , constituidu-se ca partener activ al autorităților locale, școlilor, bisericii și instituțiilor culturale implicate în educarea părinților, copiilor, tinerilor, cadrelor didactice și medicale.

Susținuți cu încredere de:

Go to Top